Η Σταυροπηγιακή Μονή της Αγίος Τριάδος των Τζαγκαρόλων ακολουθεί από το 1632 έως σήμερα, μία πορεία που έχει καταγραφεί με χρυσά γράμμματα στην ιστορία του νησιού της Κρήτης

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στην παραδοσιακή οικονομία, την οικολογία και την υγεία των ανθρώπων παράγει εξαιρετικά παραδοσιακά προϊόντα στα φημισμένα κτήματά της